ALL. A DEL. 14-2018 – GRADUATORIA MIS. 4.1.1 PER BURT